Česko-německé setkávací centrum Liberec

V libereckém centru vytvořeném hlavně pro setkávání, se pravidelně scházejí členové německé menšiny z celého Libereckého kraje. Najdeme zde velkou knihovnu s mnoha německojazyčnými tituly, které se rovněž využívají během kurzů němčiny, které zde můžete navštěvovat.


Centrum chce být především místem vzájemné výměny, a proto úzce spolupracuje s mnoha místními komunitami, muzei či archivy. Také kooperuje na nadregionální úrovni s domovskými okresy, Shromážděním německých spolků v České republice, Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem kultury ČR a různými spolky na území Česka, Německa a Polska.

Další informace o setkávacím centru najdete zde.

Kontakt

Adresa:
Česko-německé setkávací centrum Liberec
Kontaktní osoba: Magdalena Hosáková
Ruprechtická 254/119
460 01 Liberec 1

Tel.: 00420 737 532 088


E-Mail: reichenberg.bgz@gmail.com

Otevírací doba
:
Pondělí: 13.00 – 17.00 h

Úterý: 8.30 – 12.00 a 13.00 – 16.00 h
Čtvrtek: 8.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

Knihovna:
Úterý: 13.00 ­– 16
.00 h
Návštěvy jsou po dohodě možné i v jiných termínech.

Webová stránka:
www.spoleknemcu.cz